Khu QLGT đô thị số 1 TP Hồ Chí Minh mời thầu gói thầu số 14 xây lắp đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè và tổ chức giao thông đoạn từ QL1A đến km4+685,45 thuộc Dự án đường tỉnh lộ 10B.

Nguồn vốn từ ngân sách thành phố. Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước. Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 7/10 đến 22/10/2009. Địa điểm tại Khu QLGT đô thị số 1, số 3 đường 3/2 quận 10, TP Hồ Chí Minh.