Từ ngày 1/9/2011, Khu Du lịch Hòn Tằm sẽ bắt đầu áp dụng giá vé mới cho du khách tham quan khu giải trí (Khu AB).

Cụ thể: vé trọn gói Bình Minh 1 là 500.000 đồng/khách (có ăn trưa và chơi dù bay); Bình Minh 2 giá 350.000 đồng/khách (không chơi dù bay); 250.000 đồng/khách đối với tour ca-nô vận chuyển hai chiều từ Cảng Hòn Tằm - Khu du lịch và Khu du lịch - Cảng Hòn Tằm; 150.000 đồng/khách (không thuê ghế ngồi) và giá 100.000 đồng/khách (đối với khách đi tour tự do, có thuê ghế ngồi) từ 14 giờ hàng ngày. Ngoài ra, nhằm bảo đảm vệ sinh, Khu du lịch thu phí 100.000 đồng/vị trí sử dụng đối với những du khách mang theo thức ăn.