UBND TP.HCM vừa trao giấy phép đầu tư cho công ty TNHH TA Associates Việt Nam xây dựng dự án công viên phần mềm Thủ Thiêm với tổng vốn đầu tư 1,2 tỉ USD.