(PL)- Theo nội dung phê duyệt của UBND TP.HCM về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 khu C30 thuộc phường 14, quận 10 và phường 6, quận Tân Bình, khu này có diện tích hơn 400.000 m2.