(HNM) - Sau khi nghiên cứu, kiểm soát chất lượng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) của TP Hà Nội, Tổ Công tác chuyên trách (TCTCT) cải cách TTHC của Chính phủ nhận định việc đơn giản hóa TTHC của UBND TP Hà Nội cơ bản đã thực hiện đúng hướng dẫn.

Về chất lượng rà soát, Hà Nội đã kiến nghị đơn giản 958/1.355 thủ tục của các sở, ngành (chiếm tỷ lệ 70,8%); trong đó, tỷ lệ cắt giảm chi phí đạt 37,6%. Đối với TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện, Hà Nội đã kiến nghị đơn giản hóa 245/304 thủ tục (chiếm tỷ lệ 80,6%), cắt giảm chi phí đạt tỷ lệ 31,3%; đồng thời, kiến nghị đơn giản hóa 81/155 thủ tục thuộc thẩm quyền thực hiện của UBND cấp xã, đạt tỷ lệ cắt giảm chi phí 52,3%. TCTCT ghi nhận, một số đơn vị có số lượng TTHC kiến nghị đơn giản hóa gắn với cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC cao như các sở Quy hoạch - Kiến trúc (trên 70%), Tài nguyên và Môi trường (trên 40%), Kế hoạch và Đầu tư (trên 40%), Lao động, Thương binh và Xã hội... Đồng thời, TCTCT chỉ rõ các đơn vị không đạt chỉ tiêu cắt giảm tối thiểu 30% chi phí tuân thủ TTHC theo yêu cầu là: Sở Giáo dục và Đào tạo (đạt 3,8%), Sở Ngoại vụ (20%), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (20%), huyện Quốc Oai (25%), xã Thạch Thán - Quốc Oai (6,8%), phường Hoàng Liệt - Thanh Trì (6,8%)... Để chấn chỉnh công tác cải cách TTHC bảo đảm thực chất, tránh hình thức, TCTCT đề nghị TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng không xem xét thi đua khen thưởng năm 2010 đối với những đơn vị chưa đạt yêu cầu về tiến độ cũng như về chất lượng, chỉ tiêu rà soát TTHC mà Thủ tướng đã giao; đồng thời tổ chức thực hiện có kết quả giai đoạn 3 của Đề án 30 theo hướng dẫn của TCTCT.