Gia đình bà Bồ Thị Tư có 5.000m2 đất tại phường An Phú, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương, sử dụng từ năm 1976. Năm 2000, địa phương thông báo, đất của gia đình bà nằm trong quy hoạch dự án của nhà đầu tư Becamex. Tuy nhiên, gia đình không nhận được văn bản nào về vấn đề này.

Năm 2009, gia đình bà Tư có đơn xin cấp giấy phép xây dựng nhà nhưng không được UBND phường chấp thuận. Tháng 8/2014, Công ty Becamex thỏa thuận mua lại đất của gia đình bà Tư với giá 1.500 đồng/m 2 , tuy nhiên gia đình bà không đồng ý.

Từ khi quy hoạch đến nay đã hơn 15 năm, gia đình bà Tư không được phép xây dựng hay kinh doanh liên quan đến quyền sử dụng đất và cũng không nhận được thông tin về quy hoạch. Bà Tư đề nghị cơ quan chức năng xem xét, có biện pháp giải quyết để gia đình bà được thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

Vấn đề bà Tư kiến nghị, UBND tỉnh Bình Dương trả lời như sau:

Việc bà Bồ Thị Tư cho rằng chỉ nhận được thông báo bằng miệng là đất của gia đình bà nằm trong quy hoạch thực hiện dự án của nhà đầu tư Becamex mà không nhận được văn bản quy hoạch là không đúng thực tế vì, khu đất của bà thuộc thửa đất số 8, tờ bản đồ D1, diện tích 4.978m 2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện (nay là thị xã) Thuận An cấp năm 2000 thuộc Dự án Khu định cư Việt – Sing do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp TNHH một thành viên Becamex IDC làm chủ đầu tư. Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt năm 2003.

Khoản 2, Điều 32 Luật Xây dựng năm 2003 và Khoản 1, Điều 53 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 không có quy định công bố quy hoạch xây dựng phải gửi văn bản quy hoạch cho tổ chức, cá nhân trong khu quy hoạch, chỉ quy định phải công bố rộng rãi, công khai quy hoạch.

Đối chiếu quy định trên, chủ đầu tư đã niêm yết công khai thông tin quy hoạch Khu định cư Việt – Sing tại địa điểm quy hoạch Dự án.

Ngoài ra, bà Bồ Thị Tư đã biết được thông tin đất của bà nằm trong khu quy hoạch theo thông báo miệng của UBND phường An Phú và qua nhiều lần chủ đầu tư đến trao đổi về quy hoạch và thỏa thuận giá đền bù với gia đình bà.

Do vậy, việc UBND phường An Phú không gửi văn bản quy hoạch Dự án Khu định cư Việt – Sing cho gia đình bà Bồ Thị Tư là đúng quy định pháp luật.

Việc gia đình bà Tư xin tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất để xin phép xây dựng là không có cơ sở xem xét, giải quyết, bởi từ khi có quyết định phê duyệt quy hoạch Khu định cư Việt – Sing, chủ đầu tư đã nhiều lần thỏa thuận về giá bồi thường đối với gia đình bà (năm 2003, 2007, 2014…) nhưng chưa thống nhất, nên chưa thực hiện việc bồi thường, giải tỏa theo quy định và chủ đầu tư chưa triển khai thực hiện các hạng mục công trình liên quan đến diện tích đất của gia đình bà Tư theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Hiện nay chủ đầu tư tiếp tục thỏa thuận về giá bồi thường đối với bà Bồ Thị Tư. Do đó, việc bà Tư xin tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất để xin phép xây dựng là không thể xem xét giải quyết.

Chinhphu.vn

Share on Tumblr