* Sau lũ, giá tăng vọt Sáng 20-11, hơn 10 ngàn hộ dân ở Quảng Trị lại bị nước lũ nhấn chìm. Phận người cơ cực chưa xoay xở được với những khó khăn chồng chất qua ba trận lũ dồn dập vừa rồi, nay lại đối mặt với cơn đại hồng thủy mới, dữ dội hơn.