“Dân tộc ta là một dân tộc rất yêu thơ. Hầu như ai cũng có thể làm được thơ. Song thực tế cũng có năm thơ “được mùa”, có năm "thất bát". Như trường hợp thơ của các cụ ở các câu lạc bộ, làm sao trao giải được. Bởi vậy, nếu cứ nhất nhất phải có mới được, thì trước phản ứng của dư luận, chúng tôi biết giải thích thế nào.”- ý kiến của nhà thơ Vũ Quần Phương trong cuộc trao đổi với phóng viên Chuyên đề VNCA.