Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Theo đó, chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở các cơ sở giáo dục mầm non dạy 2 buổi/ngày và ở cơ sở giáo dục phổ thông, thường xuyên, TCCN, dạy nghề, ĐH, bộ môn thiếu giáo viên theo định mức biên chế.

Các cơ sở này cũng chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có giáo viên nghỉ ốm, nghỉ thai sản hoặc đi làm nhiệm vụ chuyên môn, học tập... Số giờ dạy thêm được tính trả tiền lương dạy thêm không quá 200 giờ dạy/năm.

Tuệ Nguyễn