Doanh nghiệp không đủ điều kiện vay vốn sẽ dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn vay, khi Ngân hàng Phát triển Việt nam ký thỏa thuận hợp tác bảo lãnh tín dụng với các ngân hàng thương mại. [ + ]