Không ít phụ huynh, thí sinh lẫn sinh viên tình nguyện (SVTN) tích cực đi "tiền trạm" để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi ĐH-CĐ sắp tới.