(NLĐ)- Theo ghi nhận của Hiệp hội Ngân hàng (VNBA), một số ngân hàng thương mại sẽ không thể khống chế dư nợ vốn cho vay đầu tư chứng khoán dưới mức 3% tổng dư nợ tín dụng. Nguyên nhân là nhiều hợp đồng tín dụng được ký trước khi Chỉ thị 03 ban hành (28-5) và có thời gian đáo hạn sau ngày 31-12.