Ngày 10.4.2008, UBND tỉnh Sơn La ký Quyết định số 919/QĐ-UBND với nội dung công nhận sự tồn tại hợp pháp của HĐQT Cty VTHK 2-9 và giao cho Sở KH&ĐT cùng các ngành chức năng hướng dẫn Cty tiếp tục hoạt động bình thường theo Luật Doanh nghiệp. Tuy nhiên đến ngày 15.4, tại Cty này vẫn đang tồn tại song song 2 HĐQT.