(Toquoc) - Bất chấp khó khăn do lạm phát và chi phí đầu vào tăng cao, luồng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong quý I vẫn tăng cao kỷ lục (5,4 tỷ USD), nhưng con số giải ngân lại khiêm tốn hơn nhiều, với chỉ khoảng 2 tỷ USD.