Thời gian gần đây, rất nhiều mã CK sau khi chào sân đã tăng thị giá liên tục. Tuy nhiên, cũng có một số mã sau khi chào sàn đã “tụt dốc” mạnh, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của NĐT.