Lượng bùn, cát nạo vét của Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 sẽ được đổ vào khu vực Cảng tổng hợp Vĩnh Tân để san lấp cho khu neo trú tàu thuyền.

Khong nhan chim gan 1 trieu m3 bun, cat xuong bien! - Anh 1

Không đổ xuống biển mà dùng để san lấp

Tôi rất hoan nghênh phương án mà tỉnh Bình Thuận và Bộ TN&MT đã thống nhất trong xử lý gần 1 triệu m 3 bùn, cát thải từ nạo vét. Tôi rất mừng vì trước mắt Khu bảo tồn biển Hòn Cau tránh được nguy cơ xâm hại, điều mà nhiều tháng nay xã hội, các nhà khoa học hết sức lo ngại.

Tôi cũng rất mừng vì lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và Bộ TN&MT đã có sự thay đổi quan điểm quan trọng, đó là chủ trương xem chất nạo vét như một dạng tài nguyên để có những giải pháp hợp lý, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến môi trường. Khi đó, cần nghiên cứu sử dụng dạng tài nguyên này phục vụ cho chính sự phát triển của tỉnh.

Theo tôi, việc sử dụng chất nạo vét đổ vào khu vực Cảng tổng hợp Vĩnh Tân có thể xem là phương án hợp lý hơn cả trong thời điểm hiện nay. Qua theo dõi, tôi biết tỉnh Bình Thuận còn cần rất nhiều loại bùn, cát này để tạo mặt bằng mới cũng như chống xói lở. Điều này có thể mở ra hướng giải quyết cho 4-5 triệu m 3 bùn, cát nạo vét sau này của dự án nhiệt điện Vĩnh Tân.

Tuy nhiên, tạo mặt bằng ở biển đòi hỏi công nghệ, kỹ thuật rất cao, cần có trình độ chuyên môn cao và cả có tâm mới làm được. Doanh nghiệp bao giờ cũng lấy lợi nhuận làm đầu. Do đó, tỉnh Bình Thuận và Bộ TN&MT phải kiểm soát, giám sát hết sức nghiêm túc, chặt chẽ việc này.

Phương án này có thể xem là ít thiệt hại nhất cho môi trường chứ không phải là không có nhưng thiệt hại là chấp nhận được. Do đó, các cơ quan chức năng nên tăng cường trách nhiệm, khả năng chuyên môn để làm tốt chức năng kiểm soát, giám sát trong thực tiễn triển khai thì xã hội, cư dân địa phương sẵn sàng hợp tác, ủng hộ vì ai cũng muốn đất nước mình, địa phương mình hưng thịnh, phát triển.