Trồng cây to ngay trước nhà là một điều kỵ về phong thủy, và cũng không hợp lý nếu xét về mặt khoa học hay sinh hoạt.