(aFamily) - Thay bằng việc lên án quan hệ tình dục sớm, hãy cùng chia sẻ với con em bạn về giá trị của sự trinh trắng.