Có hai việc tôi thấy cần làm ngay đó là bảo vệ bà cụ đã cứu cháu Bình tránh các hành vi quá khích của họ hàng vợ chồng hàng phở và cưu mang giúp đỡ cháu trai con vợ chồng hàng phở để cháu tiếp tục học tập và cũng nhận thức đầy đủ về hành vi tội ác của cha mẹ mình.