Theo kết quả đo của Trạm đo lường chất lượng không khí đặt tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội thì chỉ số không khí ở Thủ đô sáng nay nằm trong ngưỡng “rất không tốt cho sức khỏe”, con người cần tránh ra ngoài trời. Đây là chỉ số ô nhiễm cao nhất đo được tại Hà Nội từ trước đến nay và chỉ số này cao thứ 2 thế giới chỉ sau thành phố Ardhali Bazar của Ấn Độ.

Theo VTC14