(CATP) Qua Báo CATP, bà Nguyễn Huỳnh Cẩm Thúy (ngụ 7/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh) khiếu nại hộ bà Phạm Tuyết Anh xây nhà số 42 Bình Quới làm hư hỏng nhà bà, chính quyền địa phương giải quyết không thỏa đáng. Về việc này, Phòng quản...