(HNM) - Hiện nay, các trường THPT công lập đã cơ bản hoàn thành việc tổng hợp hồ sơ HS trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2009-2010 và chuẩn bị phân ban, chia lớp. Sở GD-ĐT yêu cầu các trường THPT không được tổ chức kiểm tra để phân ban, chia lớp.

Mỗi trường có nhiều nhất ba ban: ban Khoa học tự nhiên, ban Khoa học xã hội và nhân văn, ban Cơ bản. Căn cứ vào nguyện vọng của HS, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất của trường, hiệu trưởng các trường THPT đề xuất số ban, số lớp mỗi ban của trường để trình Sở GD-ĐT phê duyệt. HS sẽ được xếp vào các ban trên cơ sở phương án phân ban đã được Sở duyệt và nguyện vọng, điểm xét tuyển… Trong trường hợp sự phân ban không đáp ứng nguyện vọng của HS, các trường phải chủ động giải thích để cha mẹ HS và HS hiểu rõ tình hình của trường. Trong trường hợp không giải quyết được, nhà trường phải báo cáo Sở để kịp thời có phương án giải quyết. Hồng Hạnh