Nhằm chuẩn bị tốt cho học sinh về kiến thức, kỹ năng và tâm lý khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, ngày 25/3, Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) có công văn yêu cầu các Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường THPT hoàn thành chương trình lớp 12 theo đúng kế hoạch, không được cắt xén chương trình đã quy định.

Bộ đề nghị các Sở cần sớm triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011, trong đó chú trọng rút kinh nghiệm công tác tổ chức ôn tập cho học sinh ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010; chỉ đạo các trường THPT triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp với từng trường, từng nhóm đối tượng học sinh nhằm tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh lớp 12, nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011. Các trường THPT tổ chức tốt việc ôn tập đảm bảo thời gian, tập trung vào những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THPT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, chú trọng việc giúp học sinh thông hiểu và vận dụng kiến thức. Bên cạnh đó, nhà trường và giáo viên cần tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh theo từng chủ đề: nội dung mỗi chủ đề có thể bao gồm kiến thức, kỹ năng của các chương, bài khác nhau; đồng thời ôn tập tổng hợp kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12. Cần hướng dẫn cho học sinh tự học, tự ôn tập theo nhóm và ôn tập chung cả lớp. Bộ lưu ý các trường THPT và giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phải thống nhất với học sinh và cha mẹ học sinh để sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, đảm bảo sức khỏe cho học sinh có hiệu quả nhất, nhưng không quá tải.