Đó là một trong những nội dung được thông tin tại hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng hậu cần Quý III năm 2016, do CAQ Hoàng Mai, Hà Nội tổ chức ngày 7-10.

Khong de xay ra dot xuat bat ngo - Anh 1

Đại tá Nguyễn Hồng Thái trao tặng Giấy khen của CATP cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng CAQ Hoàng Mai, đơn vị luôn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”, quý III năm 2016, Đảng ủy CAQ Hoàng Mai đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng bộ cấp trên, chủ động tham mưu cho CATP, lãnh đạo Quận ủy, UBND quận nhiều giải pháp, biện pháp quyết định ổn định tình hình An ninh nông thôn - đô thị (ANTT-ĐT); đề xuất nhiều kế hoạch, giải pháp công tác góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT - ĐT trên địa bàn.

Theo đó, Đảng ủy CAQ đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm thực hiện có hiệu quả quan điểm “An ninh chủ động”, tham mưu, đề xuất kịp thời cho lãnh đạo CATP, Quận ủy, UBND quận chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các ban, ngành, đoàn thể của quận thực hiện giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, những vấn đề phức tạp phát sinh trong công tác giữ gìn ANNT - ĐT... không để xảy ra đột xuất, bất ngờ...

Bên cạnh đó, CAQ Hoàng Mai cũng luôn chấp hành nghiêm công tác chấp hành pháp luật trong bắt giữ, xử lý tội phạm, không để xảy ra oang sai, không để lọt tội phạm; đảm bảo tuyệt đối an toàn nhà tạm giữ, không để đối tượng tạm giữ, tạm giam tự thương, tự sát hoặc bỏ trốn; công tác QLNN về TTXH được duy trì, đã triển khai, thực hiện các chuyên đề về cải cách hành chính với 3 yêu cầu (giảm về thủ tục hồ sơ, giảm thời gian, số lần đi lại của công dân); tập trung triển khai, thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo TTATGT - TTĐT -TTCC; bộ mặt đô thị trên địa bàn quận từng bước được cải thiện, có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn; nhiều mô hình, chuyên đề về phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc được triển khai, nhân rộng. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, XDLL-HC có bước tiến bộ đáng kể; công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, nội bộ đoàn kết, thống nhất; đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ được củng cố, kiện toàn, nâng cao về nhận thức, năng lực, chất lượng công tác và ý thức phục vụ nhân dân...

Luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và chiến sỹ là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, chính vì vậy, sự đoàn kết, thống nhất đã góp phần làm nên một tập thể trong sạch và vững mạnh. Qua công tác sơ kết, nhiều cá nhân, tập thể CAQ Hoàng Mai có thành tích xuất sắc đã được CATP và các cấp, ngành khen thưởng.