Cơn sốt ảo đô la Mỹ trong hai ngày qua được Ngân hàng Nhà nước giải thích do đầu cơ. Trước đó, sốt gạo, sốt phân bón, sốt vật liệu xây dựng đều được đổ lỗi ít nhiều cho đầu cơ. Thế nhưng, trị đầu cơ không hề đơn giản.