Cải tổ nội các là phương thức được Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sử dụng đầu tiên trong những kế sách nhằm dần thoát khỏi tình thế khó khăn khó xử hiện tại.

Khong de thoat hoa - Anh 1

Tổng thống Hàn Quốc Park Geunhye.

Bà Park Geunhye hiện phải trực diện với áp lực đòi từ chức hoặc bị phế truất từ 3 cáo buộc rất nặng nề và trầm trọng là dính lứu đến tham nhũng, để cho kẻ ở bên ngoài Chính phủ thao túng quyền lực và có thể còn chịu ảnh hưởng của giáo phái nào đấy.

Nếu tất cả những cáo buộc này là sự thật thì bà Park Geun-hye khó lòng có thể cầm quyền được nốt năm cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống ở Hàn Quốc.

Phía tư pháp đã bắt đầu tiến hành điều tra và tóm gáy những cộng sự thân cận nhất của bà tổng thống trong chính phủ và những người thân tín nhất của bà Tổng thống ở bên ngoài đời.

Cho tới khi phía tư pháp đưa ra những kết luận rõ ràng và phán quyết cụ thể, bà Park Geun-hye vẫn còn có cơ hội để xoay chuyển tình thế mà cải tổ nội các là bước đi đầu tiên. Qua những quyết định nhân sự mới của bà Park Geun-hye trong lần cải tổ nội các này có thể thấy 2 chủ ý chính của bà Tổng thống.

Thứ nhất là đổ trách nhiệm cho những người vừa bị buộc phải rời khỏi Chính phủ. Dân gian gọi đó là cách thí tốt để vớt vát cơ may cứu chúa.

Thứ hai là tranh thủ phe cánh tả trong Quốc hội, thể hiện ở việc để cử nhân sự vào cương vị Thủ tướng. Nếu chỉ như vậy không thôi thì chưa thể đủ để bà Park Geun-hye có thể thoát được hiểm họa hiện tại.

Người dân ở xứ Hàn Quốc chắc chắn chưa thể hài lòng với cách thức và mức độ ăn năn hối cải như thế của bà Tổng thống và chưa lại tin tưởng vào khả năng lãnh đạo đất nước của bà Park Geun-hye như khi đi bỏ phiếu bầu bà Park Geun-hye làm nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc.

Còn ở trong Quốc hội nước này, phe đối lập không sẵn sàng cho bà Tổng thống cơ hội thoát hiểm. Phía trước hiện thật tồi tệ đối với vị thế cầm quyền của bà Park Geun-hye và như thế cũng chẳng hay ho, tốt đẹp gì cho đất nước này.

Lạn Kha