ANTĐ - Sáng 10-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại thị xã Sơn Tây. Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy đề nghị, thị xã Sơn Tây cần đẩy nhanh việc chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng chuyên sâu gắn với dịch vụ, tăng cường hỗ trợ không để người nông dân phải chịu rủi ro.

ANTĐ - Sáng 10-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại thị xã Sơn Tây. Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy đề nghị, thị xã Sơn Tây cần đẩy nhanh việc chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng chuyên sâu gắn với dịch vụ, tăng cường hỗ trợ không để người nông dân phải chịu rủi ro.

Kiểm tra công tác sản suất vụ xuân trên những cánh đồng mẫu lớn tại xã Sơn Đông, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã trò chuyện, thăm hỏi bà con nông dân, động viên bà con nông dân tích cực lao động, nâng cao năng suất, tăng thu nhập cải thiện đời sống.

Tiếp đó, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã đến thăm 2 mô hình chăn nuôi tập trung, quy mô lớn tại xã Cổ Đông. Đó là xí nghiệp gà mía với diện tích 11ha, đang nuôi 6 vạn con gà, trung bình mỗi năm cung cấp ra thị trường trên 1 vạn gà giống. Xí nghiệp áp dụng công nghệ tự động nên chỉ cần 26 lao động, đem lại thu nhập trung bình trên 4 triệu đồng/công nhân.

Biểu dương những nỗ lực, phấn đấu của thị xã thời gian qua với nhiều kết quả kinh tế xã hội rõ nét, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cũng chỉ ra một số hạn chế của Sơn Tây như chưa phát triển đúng tiềm năng; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tuy đã xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi bước đầu phát huy hiệu quả, nhưng quy mô còn hạn chế, chưa gắn nông nghiệp với dịch vụ; chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư...

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đề nghị thị xã Sơn Tây cần phát huy mọi nguồn lực, tập trung đẩy nhanh việc chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, hỗ trợ nông dân. Các cơ quan chức năng cần tăng cường giới thiệu, hướng dẫn các mô hình chăn nuôi quy mô, xây dựng các vùng chăn nuôi tập trung áp dụng công nghệ cao để tăng năng suất chất lượng. Đặc biệt cần tăng cường hỗ trợ khoa học kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh, tạo đầu ra cho sản phẩm… không để người nông dân phải chịu rủi ro. "Thị xã Sơn Tây cần chú trọng hơn nữa đến công tác quy hoạch, tiến tới trở thành một trong 5 đô thị vệ tinh của Thủ đô trong tương lai gần”, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nói.