(HNM) - Năm học 2010-2011 là năm học đầu tiên các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP Hà Nội thay đổi hình thức dạy môn Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) - từ hình thức dạy tập trung sang dạy rải trong năm học.

Sở GD-ĐT yêu cầu các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên phải thực hiện nghiêm túc việc dạy theo hình thức này (cả nội dung lý thuyết và thực hành) với thời lượng 1 tiết/tuần cho cả 3 khối lớp 10, 11 và 12. Về đội ngũ, mỗi giáo viên tham gia giảng dạy GDQP-AN phải hội đủ 3 điều kiện: có bằng tốt nghiệp ĐH, có chứng chỉ sư phạm và có chứng chỉ giáo viên GDQP-AN dành cho người qua khóa đào tạo từ 6 tháng trở lên.