Kể từ hôm qua 1.6, các công ty cung cấp dịch vụ điện thoại di động tại Bangladesh bị buộc phải khóa hơn 1 triệu SIM điện thoại di động không đăng ký theo hạn chót do chính phủ đưa ra. Nhiều năm nay, các nhà kinh doanh dịch vụ viễn thông tại nước này được phép bán SIM điện thoại mà không cần nhìn chứng minh thư cũng như không đăng ký chi tiết cá nhân khách hàng.