(VietNamNet) - Mặc dù có những khó khăn ngắn hạn nhưng các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam vẫn đang hoạt động ổn định.