Là một trong những người tham gia sáng lập Vinastas và có 3 nhiệm kỳ là Phó Chủ tịch hội này. Tôi có mấy ý kiến như sau.

Vinastas được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng cho phép thành lập theo Quyết định số 131/CP ngày 2/5/1988 và là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) – tổ chức chính trị, xã hội của trí thức khoa học, công nghệ Việt Nam. Về mặt BVQLNTD, Hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Như vậy, Đảng ủy và Đoàn Chủ tịch Vusta mới là người chịu trách nhiệm trực tiếp về hoạt động và phát triển của Vinastas. Nói về quản lý nhà nước, chúng ta cần phải hiểu mục tiêu là nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho Hội hoạt động. Thời gian vừa qua, Vinastas đã thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, chức năng nhiệm vụ của mình, đem lại lợi ích cho người tiêu dùng, không có vi phạm và vướng mắc nào về tư cách pháp lý. Cho nên, không có lý do gì yêu cầu Vinastas phải thay đổi tổ chức, xem lại tư cách pháp lý của mình.

Luật BVQLNTD tại các điểm 1 của điều 4 và 5 đã ghi rõ: “BVQLNTD là trách nhiệm chung của Nhà nước và toàn xã hội” và “tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân chủ động tham gia vào việc BVQLNTD”. Cho nên, không thể nói rằng Vinastas không có quyền tham gia vào hoạt động BVQLNTD vì đây là hội xã hội – nghề nghiệp, muốn tham gia thì phải đổi tên.

Khong co ly do gi phai doi ten hay chia tach! - Anh 1

PGS -TS Nguyễn An Lương, Ủy viên Thường vụ Vinastas, Chủ tịch Danh dự Hội An toàn và Vệ sinh Lao động Việt Nam (VOSHA), nguyên Viện trưởng Viện Bảo hộ Lao động, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Bộ Công Thương căn cứ vào điều 27 và 28 của Luật BVQLNTD để nói rằng “chỉ có các tổ chức xã hội đáp ứng các yêu cầu của pháp luật BVQLNTD mới được tham gia đầy đủ các hoạt động BVQLNTD”. Trong Luật BVQLNTD không có sự giải thích thế nào là “tổ chức xã hội đáp ứng các yêu cầu của pháp luật BVQLNTD”. Hơn nữa, các tổ chức chính trị - xã hội (Công đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam …) cũng như các tổ chức xã hội – nghề nghiệp chẳng lẽ lại không được quyền tham gia BVQLNTD, chỉ riêng tổ chức xã hội mới có quyền? Điều đó cho thấy Luật BVQLNTD chưa giải quyết được mâu thuẫn giữa các điểm 1 của điều 4 và 5 với điều 27 và 28 của Luật này. Vì vậy, xin kiến nghị với Đảng, Quốc hội và Chính phủ cần có sự xem xét lại để có sự sửa đổi, bổ sung vào Luật trong thời gian tới, nhằm hướng tới việc huy động các loại hình tổ chức và toàn xã hội tham gia tích cực, hiệu quả vào việc BVQLNTD.

Nhóm PV nội chính - Ảnh: Trần Phong

Khong co ly do gi phai doi ten hay chia tach! - Anh 2