Hôm qua 25.6, đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam bác bỏ thông tin mà một số báo đã trích dẫn cho rằng tổ chức này đưa ra con số, giá thuốc tại Việt Nam cao hơn mặt bằng thế giới từ 5-40 lần.

Theo WHO, thông tin trên được trích từ một bài báo nghiên cứu do tác giả Nguyễn Tuấn Anh và cộng sự thực hiện theo phương pháp nghiên cứu của WHO/HAI (Tổ chức hành động sức khỏe thế giới - Health Action International) với các dữ liệu nghiên cứu, khảo sát trong giai đoạn năm 2004-2005. WHO không triển khai thực hiện nghiên cứu này. Theo phương pháp nghiên cứu này, việc so sánh về giá thuốc sử dụng chỉ số so sánh được gọi là chỉ số giá tham khảo quốc tế (IRP). Chỉ số IRP không phải là mặt bằng giá thuốc của thế giới, mà là một chỉ số mặc định dùng làm mốc so sánh để đánh giá. Cũng theo các khảo sát đã thực hiện của WHO tại một số nước: chỉ số này đối với mặt hàng Ciprobay (Ciprofloxacin) của Thái Lan là 72,64; Indonesia là 90,08; Malaysia là 111,63... Điều này không có nghĩa là giá thuốc tại các nước trên cao hơn giá mặt bằng trên thế giới từ 72 tới 111 lần. Liên Châu