Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi ban quản lý khu Nam TP.HCM cho biết không khuyến khích thành lập dự án lập Công ty TNHH Bắt đầu một giấc mơ. Căn cứ hồ sơ cho thấy nhà đầu tư là bốn cá nhân quốc tịch Hàn Quốc không có tài liệu chứng minh kinh nghiệm hoạt động về thi công xây dựng.

Theo một quan chức Bộ Xây dựng, thời gian gần đây Bộ Xây dựng đã bác bỏ việc cấp giấy phép thành lập một số doanh nghiệp có đầu tư 100% vốn nước ngoài vào lĩnh vực thi công xây dựng. Bộ Xây dựng cho rằng lĩnh vực thi công xây dựng là loại hình dịch vụ nghề nghiệp, không phải loại hình đưa vốn vào VN để tạo tài sản, vì thế chỉ nên khuyến khích các tổ chức, cá nhân có năng lực và kinh nghiệm về xây dựng, đặc biệt là những lĩnh vực mà doanh nghiệp VN chưa đảm nhận được.