Bộ Kế hoạch và Đàu tư vừa có công văn gửi các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Y tế, Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát danh mục dự án, dự kiến vốn và hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) giai đoạn 2016-2020, nhu cầu và dự kiến kế hoạch năm 2017.

Khong bo sung von cho du an tang tong muc dau tu do tang quy mo - Anh 1

Với các dự án được cho phép điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, Bộ KH&ĐT yêu cầu sao gửi văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kèm theo Quyết định điều chỉnh dự án. Ảnh minh họa: Internet.

Về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn TPCP giai đoạn 2017-2020, công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết sẽ bố trí đủ phần vốn TPCP còn thiếu trong tổng mức đầu tư đã được duyệt cho các dự án, công trình quan trọng thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi tại Phụ lục số 3 Nghị quyết số 726/NQ-UBTVQH13 (ngày 20-1-2014) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân bổ vốn TPCP bổ sung giai đoạn 2014-2016 và Dự án Di dân tái định thủy điện Sơn La.

Đối với phần vốn tăng thêm do điều chỉnh tổng mức đầu tư, chỉ bố trí vốn TPCP cho phần vốn tăng thêm do điều chỉnh giá và điều chỉnh chính sách đã được cấp có thẩm quyền thẩm định theo đúng quy định của pháp luật và đã phê duyệt quyết định đầu tư điều chỉnh trước ngày 31-12-2015. Công căn của Bộ KH&ĐT nêu rõ, không bổ sung vốn cho phần điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư do tăng quy mô.

Về tiêu chí lựa chọn dự án mới đầu tư bằng nguồn vốn TPCP ngành giao thông, thủy lợi, y tế, tiêu chí chung là chỉ lựa chọn đầu tư các dự án trọng điểm, có ý nghĩa lớn tới sự phát triển của quốc gia, của các vùng lãnh thổ và các địa phương.

Trong lĩnh vực giao thông, đối với các dự án giao thông do Trung ương quản lý, Bộ KH&ĐT cho biết sẽ bố trí phần vốn tham gia của Nhà nước từ TPCP để huy động vốn của các thành phần kinh tế khác đầu tư các tuyến của Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, bố trí một phần vốn giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành và bố trí vốn trái phiếu Chính phủ cho một số đoạn trọng điểm thuộc dự án đường tuần tra biên giới (giai đoạn 2) giáp biên giới Campuchia.

Việc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án sử dụng vốn trái TPCP giai đoạn 2017-2020, đối với các dự án giao thông, thủy lợi tại Phụ lục số 3 Nghị quyết số 726/NQ-UBTVQH13 và dự án Di dân tái định cư thủy điện Sơn La, Bộ KH&ĐT yêu cầu các Bộ NN&PTNT, Quốc phòng và các địa phương báo cáo các nội dung: Tiến độ triển khai thực hiện của dự án đến ngày 31-10-2016 và ước khối lượng thực hiện từ khởi công đến ngày 31-12-2016; Lũy kế các nguồn vốn đã bố trí cho dự án đến hết kế hoạch năm 2016, trong đó số vốn TPCP đã bố trí cho dự án; Lũy kế số vốn đã giải ngân của dự án đến ngày 31-10-2016; Ước lũy kế giải ngân từ khởi công đến ngày 31-1- 2017 và dự kiến thời gian hoàn thành dự án.

Với các dự án Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, Bộ KH&ĐT yêu cầu sao gửi văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kèm theo Quyết định điều chỉnh dự án, trong đó có phần chia rõ phần tăng tổng mức đầu tư do điều chỉnh giá, điều chỉnh chính sách và tăng tổng mức đầu tư do điều chỉnh tăng quy mô.

Đối với dự án giao thông, thủy lợi, y tế khởi công mới và dự án thuộc chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học, Bộ KH&ĐT yêu cầu Bộ GTVT xây dựng Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28-2-2017 để tổ chức thẩm định và hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Bộ cũng yêu cầu các bộ và địa phương lập và hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (đối với dự án nhóm A) và Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (đối với dự án nhóm B). Đến ngày 31-12-2016 dự án phải được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư để kịp thời gian tổng hợp báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về danh mục dự án và mức vốn bố trí cụ thể của từng dự án.

Hoài Anh