(InfoTV) – Trong tuần này, xu hướng mua ròng của khối ngoại được khẳng định. Tuy nhiên, điểm nhấn trong tuần chính là việc khối ngoại tập trung mua vào hơn 10 triệu đơn vị STB.

Cuối tuần khối ngoại hạ nhiệt Khối ngoại tăng cường mua ròng Khối ngoại mua bán cầm chừng Sàn Hồ Chí Minh Tính cả tuần, tổng khối lượng mua vào của khối ngoại đạt 28.915.260 đơn vị, tương ứng 1.079.635.486.000 đồng. Tổng khối lượng bán ra đạt 12.563.700 đơn vị, tương ứng 482.295.499.356.000 đồng. Cả tuần, tổng khối lượng mua vào chiếm 10,04% toàn thị trường về khối lượng và 12,47% về giá trị. Tổng khối lượng bán ra chiếm 3,65% toàn thị trường về khối lượng và 4,95% về giá trị. Lượng mua vào nhiều hơn bán ra 16.351.560 đơn vị, tương ứng 597.339.987.000 đồng. STB được coi là điểm sáng trong tuần khi đứng đầu danh sách các cổ phiếu được khối ngoại mua vào nhiều nhất với khối lượng rất lớn. Tổng khối lượng mua vào STB đạt 10.121.440 đơn vị, tương ứng 218.858.077.000 đồng. Trong khi tổng khối lượng bán ra chỉ đạt 558.960 đơn vị, tương ứng 12.023.664.000 đồng. Các mã đứng sau STB gồm có DPM (1.737.220 đơn vị), KBC (1.491.040 đơn vị), SSI (1.396.010 đơn vị), BVH (1.071.070 đơn vị), FPT (887.240 đơn vị), HPG (812.020 đơn vị), HAG (688.810 đơn vị), VIC (540.880 đơn vị), PPC (538.300 đơn vị), PVF (505.040 đơn vị). REE đứng đầu danh sách các cổ phiếu bị NĐTNN bán ra nhiều nhất với khối lượng khá lớn. Tổng khối lượng mua vào REE đạt 1.443.560 đơn vị, tương ứng 56.603.730.000 đồng. Trong khi đó tổng khối lượng bán ra đạt đạt 254.910 đơn vị, tương ứng 10.310.059.000 đồng. Các mã đứng sau REE gồm có HT1 (1.424.200 đơn vị), STB (1.058.960 đơn vị), KBC (885.890 đơn vị), HPG (711.450 đơn vị), VSH (622.340 đơn vị), FPT (499.900 đơn vị), VIC (478.560 đơn vị), PPC (313.560 đơn vị), TDH (313.210 đơn vị). Tuần này, khối ngoại tiếp tục giao dịch ảm đạm chứng chỉ quỹ, trong mua vào nhiều hơn bán ra. Tổng khối lượng mua vào đạt 132.670 đơn vị, tương ứng 1.524.174.000 đồng. Tổng khối lượng bán ra đạt 83.710 đơn vị, tương ứng 1.009.269.000 đồng. Sàn Hà Nội Tuần này lượng giao dịch của khối ngoại trên sàn Hà Nội tăng rất nhẹ. Tổng khối lượng giao dịch đạt 4.320.000 đơn vị, tương ứng 131.483.060.000 đồng. Khối ngoại mua vào nhiều hơn bán ra. PVS là mã được khối ngoại mua vào nhiều nhất với khối lượng rất khiêm tốn, đạt 380.700 đơn vị, tương ứng 12.003.230.000 đồng. Trong khi đó lượng bán ra PVS đạt 156.400 đơn vị, tương ứng 4.965.140.000 đồng. Các mã đứng sau PVS gồm có KLS (274.100 đơn vị), TV4 (127.800 đơn vị), CVT (111.400 đơn vị), GLT (110.600 đơn vị), SHB (104.500 đơn vị), VGS (90.200 đơn vị), VCG (88.500 đơn vị), PVX (75.900 đơn vị),VNR ( 52.200 đơn vị). Ở chiều ngược lại, VCG đứng đầu danh sách các cổ phiếu bị khối ngoại bán ra nhiều nhất với 448.200 đơn vị, tương ứng 19.573.370.000 đồng. Trong khi đó có 88.500 đơn vị VCG, tương ứng 3.899.100.000 đồng được NĐTNN mua vào. Các mã đứng sau VCG gồm có BCC (213.300 đơn vị), BVS (212.300 đơn vị), VND (201.500 đơn vị), PVS (156.400 đơn vị), VE1 (127.900 đơn vị), CIC (116.800 đơn vị), TKU (65.000 đơn vị), CPC (60.000 đơn vị), SD2 (56.500 đơn vị). InfoTV Hoàng Lan