Hanoinet - Theo thống kê từ một số trường ĐH khu vực Hà Nội thì những trường có tổ chức thi khối A đều có số lượng thí sinh (TS) nộp hồ sơ đông như: ĐH Kinh tế quốc dân đã thu nhận khoảng trên 1.000 hồ sơ, trong đó khối ngành kinh tế có nhiều TS đăng ký nhất.