Ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và XK Thủy sản Việt Nam, vừa cho biết Hiệp hội này và hầu hết các doanh nghiệp bị áp thuế cao trong kết luận cuối cùng của kết quả xem xét hành chính thuế chống bán phá giá lần 8 (POR8), đã cùng gửi đơn kiện Bộ Thương mại Mỹ (DOC) lên Tòa án Thương mại Quốc tế (CIT).

Thu hoạch cá tra ở ĐBSCL.

Thông tin từ một số doanh nghiệp cho thấy CIT đã chấp nhận đơn khởi kiện và yêu cầu Hải quan Mỹ tạm dừng không thu thuế chống bán phá giá của các doanh nghiệp theo kết luận cuối cùng của POR8 cho tới khi có phán quyết cuối cùng của Tòa án này.