Sáng 17-11, Thứ trưởng Phan Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng các thành viên đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa về thực hiện công tác dân tộc.

Thanh Hóa có 267.722 hộ, 1.117.294 người cư trú ở 2.208 thôn, bản thuộc 11 huyện miền núi và bảy huyện, thị xã miền xuôi có các xã, thôn, bản miền núi. Thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc, nhiều chương trình, dự án, chính sách về nguồn nhân lực, đầu tư phát triển bền vững được triển khai, thực hiện. Kết quả đã xây dựng 1.660 công trình cơ sở vật chất hạ tầng, hỗ trợ 14.643 hộ nghèo có nhà ở, đầu tư xây dựng 66 công trình nước sinh hoạt tập trung, 2.382 công trình nước sinh hoạt phân tán. 501.793 lượt học sinh, sinh viên được miễn, giảm học phí; 982 học sinh dân tộc thiểu số được cử tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; 201.765 giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục…, được hưởng chính sách phát triển giáo dục.

Tiệm cận các chính sách về y tế, dân số nên 149 trạm y tế có bác sĩ (đạt 76%); 100% thôn bản có nhân viên y tế hoạt động; 89/196 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Quản lý nhà nước về công tác dân tộc được tăng cường. Các chương trình, dự án, chính sách dân tộc thực thi kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm đúng địa bàn, đối tượng thụ hưởng. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, ổn định đời sống cho người nghèo vùng dân tộc, miền núi.

Khoi day nghi luc vuon len, thuc hien hieu qua cac chinh sach dan toc o Thanh Hoa - Anh 1

Kiểm lâm huyện Lang Chánh trao đổi biện pháp lâm sinh trong phát triển vốn rừng với người dân xã Yên Thắng.

Tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Trung ương rà soát, đánh giá lại một số chính sách để điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế như chính sách về cử tuyển, cấp báo, tạp chí, bảo hiểm y tế. Xây dựng chương trình tổng thể quy hoạch dân cư miền núi để tập trung nguồn lực đầu tư. Có chính sách đặc thù xây dựng nông thôn mới ở thôn, bản đặc biệt khó khăn. Hỗ trợ dân tộc rất ít người, giáo dục tiếng Việt cho đồng bào các dân tộc thiểu số…

Ghi nhận Thanh Hóa đã thực hiện các chương trình, dự án, chính sách, công tác dân tộc đầy đủ, toàn diện, hiệu quả, có tính sáng tạo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phan Văn Hùng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, tập trung cho vùng miền núi nghèo, dân tộc thiểu số nghèo. Cùng với hỗ trợ từ Nhà nước, cần phát huy nghị lực tự vươn lên của đồng bào, vai trò của người uy tín trong các dân tộc thiểu số. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào vùng miền núi, dân tộc ít người kịp thời, hiệu quả hơn.

Trước đó, đoàn công tác Ủy ban Dân tộc đã đi tìm hiểu tình hình đời sống nhân dân. Thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc tại một số xã ở huyện Thường Xuân, Cẩm Thủy.