Đây là dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp với 100% vốn đầu tư nước ngoài, do Tập đoàn Texhong thực hiện tại Móng Cái, Quảng Ninh.

Dự án thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái được xây dựng trên diện tích 660ha nằm trong quy hoạch Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, bao gồm các hạng mục: đất xây dựng nhà máy công nghiệp; trung tâm điều hành; dịch vụ phục vụ khu công nghiệp; đầu mối hạ tầng kỹ thuật; cây xanh, hồ nước; đường giao thông và dự trữ phát triển. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 4.520 tỷ đồng.

PV