(SGGP).- Ngày 25-6, tại xã Mỹ Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An), UBND tỉnh Nghệ An đã triển khai Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Truông Bồn.

Dự án có quy mô 21,7ha gồm khu mộ các liệt sĩ, khu tưởng niệm, khu lễ hội, khu đài chiến thắng, khu nghỉ ngơi và sinh hoạt của các chiến sĩ thanh niên xung phong… Dự án được đầu tư 175 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và đóng góp của 240 doanh nghiệp, cá nhân. D. CƯỜNG