(Kienthuc.net.vn) - Có những khoảnh khắc trùng hợp đến kỳ lạ, khiến chúng ta không thể nhịn cười...

Chân ải, chân ai?

Tông xuyệt tông.

Chiếc xe hám sắc.

Xe quá tải, chờ load.

Nhân mã.

Người phun lửa.

Hòa mình vào thiên nhiên.

Khuôn mặt mèo.