(Thế giới động vật) - Mon men lại gần, tranh thức ăn của tê giác, lợn rừng bất ngờ bị tê giác hất tung lên không trung.

Tê giác dũng mãnh đánh trả cả đàn sư tử Tê giác xoay trâu rừng như chóng chóng

Theo Wildlife TV Show