(VTC News) - Chỉ có thể nói rằng khoảng cách từ anh hùng tới tội đồ là rất mong manh, như pha phạt đền dưới đây.

Hoàng Quân