Ông Nguyễn Quang Thuấn - Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam đã nhấn mạnh như vậy tại hội thảo “Vai trò của KHXH trong hoạch định chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của Đảng” sáng 30/11.

Hội thảo do Ban Tuyên giáo Trung ương và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phối hợp tổ chức sáng 30/11. Về phía Bộ Khoa học và Công nghệ có Thứ trưởng Trần Văn Tùng tham dự.

Phát biểu tại hội thảo, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - nhấn mạnh: "Tình hình trong nước và thế giới đang đặt ra hàng loạt vấn đề mới, bức xúc, đòi hỏi khoa học xã hội phải đi sâu nghiên cứu, lý giải nhằm góp phần phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

'Khoa hoc xa hoi du kha nang giai bai toan hoach dinh duong loi phat trien kinh te' - Anh 1

Các đại biểu tham dự hội thảo.

GS-TS Đỗ Tiến Sâm - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - cho rằng: “Tình hình thế giới xuất hiện những sự kiện, vấn đề mới khó xác định và dự đoán. Điều này đòi hỏi khoa học, trong đó có KHXH tiếp tục nghiên cứu để tư vấn cho đất nước. Thông qua hội nhập quốc tế mạnh mẽ, KHXH cần tiếp thu có chọn lọc các quan điểm mới, lý thuyết mới trong chính trị học, kinh tế học, văn hóa học, xã hội học cùng với xu thế mới của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần đề xuất những cách tiếp cận mới để giải bài toán hội nhập, phát triển bền vững ở Việt Nam".

Trước thực tế hiện nay, ông Võ Văn Thưởng cho rằng cần phải đổi mới tư duy tiếp cận một số vấn đề có tính bổ sung, phát triển lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng để vận dụng sáng tạo vào triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, góp phần thiết thực vào sự phát triển bền vững đất nước, thể hiện trên các phương diện kinh tế- văn hóa- xã hội.

“KHXH Việt Nam nói chung và các khoa học kinh tế nói riêng hoàn toàn đủ khả năng giải quyết những bài toán trong hoạch định chủ trương, đường lối phát triển kinh tế. Vấn đề ở chỗ làm thế nào để thực tiễn nền kinh tế đất nước, chấp nhận và sử dụng các giải pháp của KHXH” - ông Nguyễn Quang Thuấn nói.

Loan Lê