(Dân Việt) - Bạn đọc Bùi Văn Hiển ở xã Thung Nai, huyện Cao Phong, Hòa Bình phản ánh: Xã Thung Nai có khoảng 300 người trong độ tuổi lao động nhưng không có việc làm ổn định nên rất nghèo, nghèo đến nỗi mâm cơm không đủ bát lành để ăn.

Nhiều hộ nợ ngân hàng không có trả, lãi mẹ đẻ lãi con chồng chất. Nguyên nhân là do đất trồng trọt trên đồi bị thoái hóa, đất ruộng nằm trong vùng bán ngập, sản xuất bấp bênh, lúa màu chết vì úng.

NTNN