TT - Luật tố tụng cho phép bị can, bị cáo, bị hại, luật sư... được đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng tại phiên tòa nếu chứng minh được rằng người tiến hành tố tụng đó không khách quan, vô tư trong vụ án. Nhưng trên thực tế, hầu hết các đề nghị thay người này đều bị tòa bác bỏ...