Gần 60 loại vũ khí đa dạng với tính năng được phân bổ khác nhau.

Ngày 3/10, trang chủ của Call of Duty: Black Ops đăng tải thông tin chi tiết về tất cả vũ khí sử dụng trong game như giá cả, tính năng và các chỉ số khác. Hầu hết các vũ khí này có khả năng lắp thêm "đồ chơi" như ống ngắm hồng ngoại, ngắm laser... Trong đó, một số vũ khí khiến người chơi phải sở hữu thêm những vũ khí khác để có thể unlock được chúng như Skorpion, Spectre, M16, G11. Đồng thời, một số vũ khí khác thì game thủ phải tìm trong hộp cứu viện (care package) như Olympia, Dragunov, M60, L96A1, Minigun... T.L.