Khóa quần chống trộm, chó vằn vện, cần cẩu hươu cao cổ là những hình ảnh hài hước chỉ có ở châu Á.

Kho vi ngoi cuoi lop - Anh 1

Khổ vì ngồi cuối lớp.

Kho vi ngoi cuoi lop - Anh 2

Khóa chống trộm.

Kho vi ngoi cuoi lop - Anh 3

Làng em đi hội.

Kho vi ngoi cuoi lop - Anh 4

Rồng rắn lên mây.

Kho vi ngoi cuoi lop - Anh 5

Nghệ nhân cưa bom.

Kho vi ngoi cuoi lop - Anh 6

Sự thật sau bức ảnh cưới.

Kho vi ngoi cuoi lop - Anh 7

Chó vằn.

Kho vi ngoi cuoi lop - Anh 8

Dấu hiệu lạ.

Kho vi ngoi cuoi lop - Anh 9

Người không đầu.

Kho vi ngoi cuoi lop - Anh 10

Đế giày độc.

Kho vi ngoi cuoi lop - Anh 11

Hươu cao cổ thành phố.