Hàng tháng, mỗi học sinh được nhận hỗ trợ 15 ký gạo và 460.000 đồng nhưng việc sử dụng, thụ hưởng chính sách hỗ trợ này phụ thuộc hoàn toàn vào phụ huynh.

Kho khan trong thuc hien chinh sach ho tro hoc sinh mien nui - Anh 1

Để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, tỉnh Quảng Ngãi đã chi 100 tỷ đồng hỗ trợ gạo ăn và tiền mặt cho học sinh các xã, thôn đặc biệt khó khăn ở vùng cao và hải đảo. Tuy nhiên, ở một số địa phương, việc phụ huynh sử dụng khoản tiền này không đúng mục đích còn khá phổ biến.

Hàng tháng, mỗi học sinh được nhận hỗ trợ 15 ký gạo và 460 ngàn đồng. Học sinh là người ký nhận nhưng phụ huynh là người trực tiếp nhận tiền, chở gạo về. Việc sử dụng, thụ hưởng chính sách hỗ trợ này phụ thuộc hoàn toàn vào phụ huynh. Đây cũng là bất cập phát sinh từ thực tế dẫn đến tình trạng học sinh miền núi , vùng đặc biệt khó khăn chưa thực sự được thụ hưởng trực tiếp chính sách hỗ trợ của Nhà nước.