Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cho rằng thị trường chứng khoán là tấm gương phản ánh nền kinh tế, khó khăn chỉ là tạm thời trước mắt, về lâu dài thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội để phát triển.